Att välja ett föräldrakooperativ innebär samtidigt att familjen tar på sig vissa arbetsuppgifter. På Kulan är det föräldrarnas åtagande att ställa upp som jour när personalen är sjuk. Jouren följer ett rullande schema och omfattningen är cirka två dagar per familj och termin.

Någon gång under förskoletiden sitter de flesta föräldrar en period i Kulans styrelse, som består av fem föräldrar samt vår t.f. förskolechef Sanna. Styrelsen hanterar ekonomi och personalfrågor. En del uppgifter delegeras också till familjer som för tillfället inte sitter i styrelsen, exempelvis ansvar för lokalerna, festarrangemangen eller kolonilotten.

Personalen har möte varannan måndag – dessa dagar jourar två familjer åt gången cirka 1,5 timmar fram till stängning. Två gånger per termin håller Kulan helt stängt för planeringsdag för personalen (samma sak som gäller för kommunala förskolor).

Det är viktigt att understryka att även om föräldragruppen formellt är arbetsgivare för förskolan, ansvarar personalen helt för den pedagogiska verksamheten.

Föräldrar som har sina barn på Kulan ser väldigt positivt på att få vara involverad i verksamheten och få en större inblick in barnens vardag!