Klagomålshantering

Vi ser klagomål som ett tillfälle till förbättring av vår verksamhet och ser därför:
Klagomålshanteringen som ett sätt att:

  • utöka dialogen med omgivning, föräldrar och vårdnadshavare
  • enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten  för verksamheten genom att vi tar synpunkter på allvar

Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt, via besök eller via webformuläret nedan som ger möjlighet till anonym klagomålsanmälan. Vid anonym anmälan lämna fyll i anonym@koopeartivetkulan.se i e-post fältet

Adress till kulan:
Föräldrakooperativet Kulan
Karlsviksgatan 15
112 41 Stockholm

 

För epost, Var god fyll i formulär nedan

Namn
Namn
Namn är ej nödvändigt.