DSC_0393.JPG

Gemenskapen mellan föräldrar, personal och barn

På Kulan finns en fin och nära relation mellan föräldrar, personal och barn. I och med att föräldrarna är engagerade i verksamheten får de en närmare inblick i förskolans verksamhet och barnens utveckling.

 

Engagerad och kunnig personal

Det finns en stark sammanhållning i personalgruppen. Personalen strävar hela tiden efter att lära sig mer och utveckla sitt pedagogiska kunnande. Fortbildning pågår fortlöpande. Verksamheten utvärderas varje termin och detta leder till utveckling.

 

Kolonilotten

Vi åker vi på utflykt en gång i veckan - ofta till vår kolonilott som ligger i Stora skuggan. Där får barnen följa naturens förändring, vara med och plantera och följa upp med att skörda på hösten.  

 

Egen gård

Lokalerna vetter mot en stor och kringbyggd gård med träd och lekplats.  Här finns både gungor, sandlåda och utrymme för att cykla och spela fotboll och bandy.

IMG_5369.JPG

Åldersintegrerad barngrupp med stor personaltäthet

I barngruppen ingår barn mellan åldrarna 1 - 6 år. Vi ser en stor fördel i detta då barnen lär av varandra. De äldre lär sig att ta hänsyn och de yngre hittar förebilder i de äldre. Barnen delas även upp i mindre grupper efter ålder - detta är möjligt tack vare att vi är 4 pedagoger.

 

Egen kock och att barnen är delaktiga i köket

All mat på  Kulan lagas av vår egna kock Mårten. Maten lagas från grunden, är ekologisk och vi undviker halvfabrikat i största möjliga mån. Minst en gång i veckan serveras vegetarisk mat till lunch. Varje fredag hjälper två barn till i köket.

 

Stor lokal med många separata rum

Våra lokaler är stora och rymliga (250 m2) och inbjuder till många olika sorters lek och aktiviteter. Några exempel: rum för utklädnad och rollek, byggrum, ateljé, rörelserum och vilorum. Förmånen med att ha många rum är att vi kan dela in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter.

 

 

 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Antal barn: 21
Barnens åldrar: 1 - 6 år
Egen gård: Ja
Egen kock: Ja
Storlek på lokal: 250m2
Antal pedagoger: 4 (2 förskollärare, 2 barnskötare).
Kommunalt kösystem: Ja