Här hittar du oss


Föräldrakooperativet Kulan
Karlsviksgatan 15
112 41 Stockholm

Har du frågor kring Kulans verksamhet, hör av dig till:

Telefon: 08–651 10 51
Epost: info@kooperativetkulan.se
Förskolechef: Lina Almerdahl


Har du frågor kring Kulans kö, hör av dig till:

Karin Fröjd, föräldraansvarig för förskolans kö
Epost: nirakdjorf@icloud.com 

Nästa öppet hus:


Kontaktuppgifter till styrelsen:

styrelsen@kooperativetkulan.se